Ne demek?

ilhan’in kolu cemi kolumda. Siki sikiya tutuyor beni. Ayrıca zahmetli albayi usulca yana itmekte dahi bir sakinca gormeyerek topluluga son gorkemli tablosunu sunuyor. §arkici kadinin, §arkinin adini soyleyip bile en gilgin alki§larin patlak verdigi an’di. Artik §arki mi alki§laniyor, bizim kolkola igeri giri§imiz mi, bilmiyorum.

“Hazir degilsen, ne sanarak donup duruyorsun bu lafin gevresinde ha? Hazir olmasan kizi elinden tuttugun kadar sokaklara dokulur muydun? Sebebi ne olursa olsun, gorunurde ikiniz bile birbirinize abayi yakmi§siniz. Benim kabul etmek istedigim bu. Fakat bir demek istedigim bile §uydu.

Omer abi: “Birgun bize gel,” dedigi devran da, beni oraya gitmekten alikoyan birgok münasebet arasinda en gergegini o gün buldum.

Oglum, Yilmaz’im, bu defter bir gun benden sana tereke kalirsa, hayatin beniâdem omru igin surprizlerle dolu oldugunu unutma. §erefli bir Turk subayinin da a§ka ve kadina susayabi- lecegini unutma. §unca yillik omrunde gonul susuzlugu duymami§, duymayi da kendine zul addetmi§ bir peder olarak beni affetmeni hassaten dileme ediyorum. Olumun e§iginden donmu§ ve Birle§mi§ Milel kuvvetleri tarafindan hava kampindan kurtarilmi§ bulunan baban, mezun gonderildigi Tokyo’da a§klarin en ulvisini ya§siftinlik. §imdi bile, o a§hınç en ulvi hislerini ayni tazelikle kalbinde evet§atmaktadir.

“Bu Erturk, demin bir taraftan da kolumu siki§tirip dururken bana ne dedi biliyor musun Omer? Tezel hanim, eger Ankara’da birkag gun kalacaksaniz musaadenizle size bir kasa yerinde cins viski gondereyim, dedi.”

Yayin kolundaydi ilter. ilter’i taniyacaksiniz hocam. Girgiri ongun bir arkada§ti ayrica. Qok gali§kandi. O ve yayin kolunda gali§an oteki arkada§larla nerde toplumcu sempatizan evde kalmi§ kiz, evet§li memure, inangli bir dü §ofor tanidik, sitelerden bildigimiz birkag i§gi var ise, onlardan topladigimiz paralari saymi§lar, aritmetik mecelle bu sonug gikmi§. Ka§larimi kaldirip, gogsumu bile §oyle bir gelecek dogru gikarip:

Kalkinan memleketimizin milli temeline yeni bir harg başlamak uzere kizimiz Kamer§en’le oglumuz Ercan’in -yoksa Ertan miydi?- Küçük asya Kulubu’nde yapilacak olan nikah ve dugun toreninde sizleri bile aralarinda gormekten mutluluk duyarlar.

Ona son bahis siteleri su fakulte kapisinda rastlami§tim. Bana münezzeh bakmi§ti. Belki kaim gergeveli gozluklerinden oturu bana oyle gelmi§tir.

Ona bir yanit ariyor, bulamiyordum hocam. Yildiz’da bir §ey vardi. Azca bap§up gok uygulamak, agiklamaksizm tarti§maksizm ya§amak üzere bir §ey... Bu nedenle §u son sozleri benden gok kendisini tedirgin etmi§e benziyordu. Ba§ka higbir §ey soylemeden benden ayrildi.

Yildiz’la kar§ila§mamdan bu yana, ilk sefer bu sıkıntısız§am, §u an’da ona bakmaktan kaginiyorum. Yildiz’in gok guzel yuzunu gok girkin bulacagimdan, gok agik ve akilli baki§larinda ba§tan sona yalani okuyacagimdan gekiniyorum. Yoksa, o girkinligi, o yalani bir öğün elan bulamayacagimdan mi gekiniyorum hocam?

Yirmi yillik kayinvalideme yakin gelmemeye ozen gostererek igki tepsisini ikinci bir umut i§igi kabil dola§tirmaya ba§layan garsona yakla§tıynet gali§iyorum. Ayrica mütekait miralay Erturk’le karisi Gonul’e bile -artik enikonu raf di§i, safdi§ilar- canlı bahis takkadak §imdiden rastlamamam, kendimi onlarin aklina getirmemem bile gerekiyor.

“Dur bakalim, beni hala yaki§ikli bulmandan oturu ne kadar sevindigimi gostermek igin ikimize birer igki henüz geti....”

Ali Sanatkâr’yi dursuz duraksız ofkelendirmi§tim o gece hocam. Bana olan inancini, sevgisini surekli sarsmi§tim. Dostlugunu, abi—ligini kaybetmeyi hig istemeyecegim birini kendimden uzakla§tirmaya gali§ir gibiydim.

“Qunku aşağılık şeb kolluk yeniden yurtlara girdi,” diye atiliyor Zehra. Her mevsim her §eyi kendisinin yonettigini sanir. Sanki yurtlara zabıta girmesini de hiç ba§ina kendisi engelleyecek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *